Ghế Làm Chân Cao Cấp V29G Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Human Touch

$2,595.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2,560.00
3 $2,545.00
4 $2,520.00
5 $2,500.00
6 $2,475.00
7 $2,460.00
8 $2,445.00
9 $2,420.00
10 $2,410.00

Bồn Ngâm Chân * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Auto Fill