Ghế Làm Chân Cao Cấp La Tulip 3 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsu

$2,465.00/each

Custom-made
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 2-3 Tuần

Quantity Discount

Buy Price
1 $2,465.00
2 $2,260.00
3 $2,160.00
4 $2,030.00
5 $1,980.00
6 $1,955.00
7 $1,935.00
8 $1,920.00
9 $1,910.00
10 $1,905.00

Kiểu Dáng/Màu Sắc * 

Bồn Ngâm Chân * 

Mầu Thân Ghế * 

Gối Đầu

Đèn LED

Hệ Thống Xả Nước

Chống Trào Ngược

Thêu Trang Trí

Hệ Thống Hút Khí