Ghế Làm Chân Cao Cấp Chi Spa 2 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsu

$3,550.00/each

Custom-made
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời gian dự kiến: 2-3 Tuần

Quantity Discount

Buy Price
1 $3,550.00
2 $3,495.00
3 $3,450.00
4 $3,365.00
5 $3,310.00
6 $3,265.00
7 $3,225.00
8 $3,190.00
9 $3,160.00
10 $3,115.00

Kiều Dáng/Màu Sắc * 

Bồn Ngâm Chân * 

Màu Thân Ghế * 

Gối Đầu

Đèn LED

Hệ Thống Xả Nước

Chống Trào Ngược

Thêu Trang Trí

Hệ Thống Hút Khí