Ghế Làm Chân V29 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Human Touch

$2,350.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2,315.00
3 $2,300.00
4 $2,275.00
5 $2,260.00
6 $2,235.00
7 $2,220.00
8 $2,195.00
9 $2,185.00
10 $2,170.00

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Auto Fill