Ghế Làm Chân Lotus Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsulogic

$2,095.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,995.00
3 $1,935.00
4 $1,900.00
5 $1,875.00
6 $1,855.00
7 $1,840.00
8 $1,830.00
9 $1,820.00
10 $1,810.00

Kiểu Dáng/Màu Sắc * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước