Ghế Làm Chân Alessi Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsulogic

$2,350.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2235.00
3 $2170.00
4 $2125.00
5 $2090.00
6 $2060.00
7 $2035.00
8 $2015.00
9 $2000.00
10 $1990.00

Kiểu Dáng/Màu Sắc * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước