Ghế Làm Chân Cao Cấp Florence EX Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsulogic

$2,675.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng 
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2,545.00
3 $2,480.00
4 $2,435.00
5 $2,400.00
6 $2,375.00
7 $2,355.00
8 $2,340.00
9 $2,330.00
10 $2,325.00

Kiểu Dáng/Màu Sắc * 

Màu Thân Ghế * 

Bồn Ngâm Chân * 

Hệ Thống Xả Nước