Ghế Làm Chân Siena Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsulogic

$2,000.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2,235.00
3 $2,170.00
4 $2,125.00
5 $2,090.00
6 $2,060.00
7 $2,035.00
8 $2,015.00
9 $2,000.00
10 $1,990.00

Kiểu Dáng/Màu Sắc * 

Màu Thân Ghế/Bồn Ngâm * 

Hệ Thống Xả Nước