Ghế Làm Chân S3 Dùng Hệ Thống Mát-Xa Tự Động

$1,650.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,625.00
3 $1,610.00
4 $1,595.00
5 $1,585.00
6 $1,575.00
7 $1,565.00
8 $1,555.00
9 $1,545.00
10 $1,535.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm