Ghế Làm Chân Z430 Dùng Hệ Thống Mát Xa Tự Động

$1,650.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,630.00
3 $1,615.00
4 $1,600.00
5 $1,590.00
6 $1,580.00
7 $1,570.00
8 $1,560.00
9 $1,550.00
10 $1,540.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm