Ghế Làm Chân Pavia Với Hệ Thống Mát-Xa Human-Touch Và Jet Nam Châm 

$2,250.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Kiểu Dáng/Màu Sắc * 

Hệ Thống Đánh Nước

Hệ Thống Hút Khí

Hệ Thống Xả Nước

Mâm Tay