Ghế Làm Chân D7 Dùng Hệ Thống Mát-Xa Tự Động

$1,799.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,765.00
3 $1,750.00
4 $1,735.00
5 $1,725.00
6 $1,715.00
7 $1,705.00
8 $1,695.00
9 $1,685.00
10 $1,675.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm