Ghế Làm Chân D5 Với Hệ Thống Mát-Xa Tự Động

$1,750.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,720.00
3 $1,705.00
4 $1,690.00
5 $1,680.00
6 $1,670.00
7 $1,660.00
8 $1,650.00
9 $1,640.00
10 $1,630.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế/Bồn Ngâm Chân * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm