Ghế Làm Chân Cao Cấp V13 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Human Touch

$2,595.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2,560.00
3 $2,545.00
4 $2,520.00
5 $2,500.00
6 $2,475.00
7 $2,460.00
8 $2,435.00
9 $2,425.00
10 $2,410.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Auto Fill