Ghế Làm Chân V15 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Human Touch

$1,950.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,965.00
3 $1,955.00
4 $1,935.00
5 $1,925.00
6 $1,900.00
7 $1,885.00
8 $1,860.00
9 $1,850.00
10 $1,835.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Auto Fill