Ghế làm móng chân spa IQ B2 với phản lực từ tính

$2,150.00/each

Trong kho
»MIỄN PHÍ SHIP ĐẾN SALON CỦA BẠN
Thời gian giao hàng ước tính: 8-10 ngày làm việc

Quantity Discount

Buy Price
2 $2125.00
3 $2110.00
4 $2070.00
5 $2050.00
6 $2010.00
7 $1990.00
8 $1955.00
9 $1935.00
10 $1910.00

Massgae Chair * 

Base Color * 

Bowl Color * 

Air Ventilation

Discharge Pump