Ghế làm móng chân Orenza Spa bằng Từ tính – Hệ thống cảm ứng

$3,000.00/each

Trong kho
»MIỄN PHÍ SHIP ĐẾN SALON CỦA BẠN
Thời gian giao hàng ước tính: 8-14 ngày làm việc

Quantity Discount

Buy Price
2 $3200.00
3 $3155.00
4 $3090.00
5 $3050.00
6 $3010.00
7 $2970.00
8 $2940.00
9 $2910.00
10 $2865.00

Massage Chair * 

iFill2

Alfalfa Liner

Discharge Pump

Air Vent System

Versa Tray Kit