Ghế Làm Chân Mimosa Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsu

$1,595.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12 Ngày

Kiểu Dáng/Màu Sắc * 

Màu Thân Ghế/Bồn Ngâm Chân * 

Hệ Thống Xả Nước