Ghế làm móng chân spa IQ A3 Smoky II với phản lực từ tính

$2,000.00/each

Trong kho
»MIỄN PHÍ SHIP ĐẾN SALON CỦA BẠN
Thời gian giao hàng ước tính: 8-10 ngày làm việc

Quantity Discount

Buy Price
2 $1950.00
3 $1935.00
4 $1900.00
5 $1885.00
6 $1850.00
7 $1835.00
8 $1800.00
9 $1785.00
10 $1750.00

Massgae Chair * 

Base Color * 

Bowl Color * 

Air Ventilation

Discharge Pump