Ghế làm móng chân Spa Ion II với phản lực Từ tính – Hệ thống Massage Cảm ứng 

$3,080.00/each

Trong kho
»MIỄN PHÍ SHIP ĐẾN SALON CỦA BẠN
Thời gian giao hàng ước tính: 8-14 ngày làm việc

Quantity Discount

Buy Price
2 $3025.00
3 $2980.00
4 $2900.00
5 $2860.00
6 $2820.00
7 $2785.00
8 $2755.00
9 $2730.00
10 $2690.00

Massgae Chair * 

Bowl Color * 

Base Color * 

iFill2

Discharge Pump

Air Vent System

Versa Tray Kit