Ghế làm móng chân Artelli Luxury Spa với phản lực từ tính – Hệ thống massage cảm ứng

$3,680.00/each

Trong kho
»MIỄN PHÍ SHIP ĐẾN SALON CỦA BẠN
Thời gian giao hàng ước tính: 8-14 ngày làm việc

Quantity Discount

Buy Price
2 $3,620.00
3 $3,575.00
4 $3,495.00
5 $3,475.00
6 $3,425.00
7 $3,385.00
8 $3,350.00
9 $3,320.00
10 $3,275.00

Massage Chair * 

Bowl Color * 

iFill2

Discharge Pump

Versa Tray Kit