Ghế làm móng chân Argento Spa với phản lực Từ tính – Hệ thống Massage Cảm ứng

$3,650.00/each

Trong kho
»MIỄN PHÍ SHIP ĐẾN SALON CỦA BẠN
Thời gian giao hàng ước tính: 8-14 ngày làm việc

Quantity Discount

Buy Price
2 $3,680.00
3 $3,635.00
4 $3,565.00
5 $3,535.00
6 $3,500.00
7 $3,470.00
8 $3,445.00
9 $3,420.00
10 $3,385.00

Massage Chair * 

Bowl Color * 

iFill2

Discharge Pump

Versa Tray Kit