Ghế Làm Chân Valentine Dùng Jet Nam Châm

$2,270.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-12 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2,225.00
3 $2,200.00
4 $2,175.00
5 $2,160.00
6 $2,135.00
7 $2,100.00
8 $2,070.00
9 $2,045.00
10 $2,020.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm