Ghế Làm Chân V27 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Human Touch

$1,895.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,835.00
3 $1,800.00
4 $1,765.00
5 $1,740.00
6 $1,705.00
7 $1,680.00
8 $1,645.00
9 $1,620.00
10 $1,590.00

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Auto Fill