Ghế Làm Chân V17 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Human Touch

$2,195.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2,160.00
3 $2,145.00
4 $2,110.00
5 $2,085.00
6 $2,050.00
7 $2,025.00
8 $1,990.00
9 $1,975.00
10 $1,950.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Auto Fill