Ghế Làm Chân Lucent Dùng Jet Nam Châm

$2,315.00/each

In Stock
» FREE SHIP TO YOUR SALON
Estimated Delivery Time: 10-12 Business Days

Kiểu Dáng/Màu Sắc

Bồn Ngâm/Thân Ghế

Hệ thống phản lực

Hệ Thống Thông Gió

Hệ Thống Backflow Preventer

Hệ Thống Auto Fill

Hệ Thống Xả Nước

Điều Khiển Ghế

Tech Stool