Ghế Làm Chân L280 Dùng Hệ Thống Mát-Xa Tự Động

$1,435.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,426.00
3 $1,424.00
4 $1,422.00
5 $1,420.00
6 $1,418.00
7 $1,416.00
8 $1,412.00
9 $1,410.00
10 $1,408.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm