Ghế Làm Chân K35 Dùng Hệ Thống Mát-Xa Tự Động

$1,485.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,477.00
3 $1,475.00
4 $1,473.00
5 $1,471.00
6 $1,469.00
7 $1,467.00
8 $1,465.00
9 $1,463.00
10 $1,460.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Bồn Ngâm Chân * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm