Ghế Làm Chân E7 Dùng Hệ Thống Mát-Xa Tự Động

$1,350.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1,340.00
3 $1,330.00
4 $1,320.00
5 $1,315.00
6 $1,310.00
7 $1,305.00
8 $1,300.00
9 $1,295.00
10 $1,290.00

Màu Da Ghế * 

Màu Thân Ghế * 

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm