Ghế Làm Chân Mimosa Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsu

$2,650.00 $1,595.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12 Ngày

Kiểu Dáng/Màu Sắc *

Màu Thân Ghế/Bồn Ngâm Chân *

Hệ Thống Xả Nước