Ghế Làm Chân M5 Dùng Hệ Thống Mát-Xa Tự Động

$1,599.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 6-8 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1575.00
3 $1560.00
4 $1545.00
5 $1535.00
6 $1525.00
7 $1515.00
8 $1595.00
9 $1495.00
10 $1485.00

Màu Da Ghế *

Màu Thân Ghế *

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Nam Châm