Ghế Làm Chân La LiLi 4 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsu

$2,475.00/each

Custom-made
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời gian dự kiến: 2-3 Tuần

Quantity Discount

Buy Price
1 $2235.00
2 $2185.00
3 $2085.00
4 $1955.00
5 $1905.00
6 $1880.00
7 $1860.00
8 $1845.00
9 $1835.00
10 $1830.00

Kiều Dáng/Màu Sắc *

Bồn Ngâm Chân *

Màu Thân Ghế *

Hệ Thống Xả Nước

Chống Trào Ngược

Hệ Thống Hút Khí