Ghế Làm Chân Cao Cấp V13 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Human Touch

$2,595.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 10-12  Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2560.00
3 $2545.00
4 $2520.00
5 $2500.00
6 $2475.00
7 $2460.00
8 $2435.00
9 $2425.00
10 $2410.00

Màu Da Ghế *

Màu Thân Ghế *

Hệ Thống Xả Nước

Hệ Thống Auto Fill