Ghế Làm Chân Cao Cấp iCloud Dùng Jet Nam Châm

$2,500.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-12 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2450.00
3 $2435.00
4 $2410.00
5 $2395.00
6 $2365.00
7 $2350.00
8 $2335.00
9 $2325.00
10 $2305.00

Màu Da Ghế *

Bồn Ngâm Chân *

Màu Thân Ghế *

Hệ Thống Xoáy Nước

Hệ Thống Đánh Nước

Hệ Thống Auto Fill

Hệ Thống Hút Khí