Ghế Làm Chân Cao Cấp Florence EX Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsulogic

$2,675.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng 
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2545.00
3 $2480.00
4 $2435.00
5 $2400.00
6 $2375.00
7 $2355.00
8 $2340.00
9 $2330.00
10 $2325.00

Kiểu Dáng/Màu Sắc *

Màu Thân Ghế *

Bồn Ngâm Chân *

Hệ Thống Xả Nước