Ghế Làm Chân Cao Cấp Florence Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsu

$3,815.00/each

Custom-made
» FREE SHIP TO YOUR SALON
Estimated Delivery Time: 2-3 Weeks

Quantity Discount

Buy Price
1 $2995.00
2 $2835.00
3 $2705.00
4 $2605.00
5 $2555.00
6 $2530.00
7 $2510.00
8 $2495.00
9 $2485.00
10 $2480.00

Kiểu Dáng/Màu Sắc *

Bồn Ngâm Chân *

Màu Thân Ghế *

Gối Đầu

Hệ Thống Xả Nước

Chống Trào Ngược

Thêu Trang Trí

Hệ Thống Hút Khí

Máy Sưởi Cho Waterdance

Waterdance Ozonator

Waterdance Electric Liner Puncture