Ghế Làm Chân Cao Cấp Chi Spa 2 Dùng Jet Nam Châm Và Hệ Thống Mát-Xa Shiatsu

$3,335.00/each

Custom-made
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời gian dự kiến: 2-3 Tuần

Quantity Discount

Buy Price
1 $2825.00
2 $2775.00
3 $2675.00
4 $2545.00
5 $2495.00
6 $2470.00
7 $2450.00
8 $2435.00
9 $2425.00
10 $2420.00

Kiều Dáng/Màu Sắc *

Bồn Ngâm Chân *

Màu Thân Ghế *

Gối Đầu

Đèn LED

Hệ Thống Xả Nước

Chống Trào Ngược

Thêu Trang Trí

Hệ Thống Hút Khí