Ghế Làm Chân Cao Cấp Camellia 2 Dùng Jet Nam châm

$2,985.00/each

Custom-made
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời gian dự kiến: 2-3 Tuần

Quantity Discount

Buy Price
1 $2605.00
2 $2565.00
3 $2385.00
4 $2345.00
5 $2295.00
6 $2270.00
7 $2250.00
8 $2235.00
9 $2225.00
10 $2220.00

Kiều Dáng/Màu Sắc *

Bồn Ngâm Chân *

Màu Thân Ghế *

Gối Đầu

Đèn LED

Hệ Thống Xả Nước

Chống Trào Ngược

Thêu Trang Trí

Hệ Thống Hút Khí