Ghế Làm Chân B8 Dùng Jet Nam Châm

$2,350.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2285.00
3 $2250.00
4 $2190.00
5 $2160.00
6 $2100.00
7 $2055.00
8 $2005.00
9 $1955.00
10 $1925.00

Màu Da Ghế *

Hệ Thống Hút Khí

Hệ Thống Xả Nước