Ghế Làm Chân B2 Dùng Jet Nam Châm

$2,150.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $2125.00
3 $2110.00
4 $2070.00
5 $2050.00
6 $2010.00
7 $1990.00
8 $1955.00
9 $1935.00
10 $1910.00

Màu Da Ghế *

Màu Thân Ghế *

Bồn Ngâm Chân *

Hệ Thống Hút Khí

Hệ Thống Xả Nước