Ghế Làm Chân A3 Dùng Jet Nam Châm

$1,995.00/each

In Stock
» Miễn Phí Giao Hàng
Thời Gian Dự Kiến: 8-10 Ngày

Quantity Discount

Buy Price
2 $1945.00
3 $1930.00
4 $1875.00
5 $1860.00
6 $1810.00
7 $1795.00
8 $1750.00
9 $1735.00
10 $1715.00

Màu Da Ghế *

Màu Thân Ghế *

Bồn Ngâm Chân *

Hệ Thống Hút Khí

Hệ Thống Xả Nước